Vid tjänsteresa och förrättning har tjänsteman rätt till resekostnadsersättning och traktamente.

Kostnadsersättningen, traktamentet och lönetillägget beräknas med hänsyn till det faktiska färdsättet och den faktiska bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar och slutar.

Reseräkning rapporteras i Egenrapportering. Därefter skickas utläggsbilagan tillsammans med originalkvitton till din HR-administratör på HR-avdelningen för utbetalning och arkivering.

Mer information om resor

Läs mer