Staff Week och språkkurser

Staff Week eller International Week kallas de besöksveckor då lärosäten tar emot internationella besökare. Syftet med Staff Week är att samla besökare till en och samma tidpunkt, ofta inom specifika teman eller arbetsområden.

20170721_132436.jpg
Staff Week inbjudningar från Mittuniversitetets partneruniversitet publiceras här löpande.
 

Aktuella inbjudningar

International week for academic staff, Tallinn University of Technology

Lecturers are invited to participate in International Week for academic staff April 20 to April 24, 2020. Application deadline February 9th.

International Week at UAS Technikum Wien
International Week for staff. Topics include sustainable internationalization, digitalization, and internationalization at home. April 21-24, 2020.

International Week at FH Upper Austria 

International Week for staff within the areas of Research and development, Marketing, Study Programme Administration, and International Relations. April 27-30, 2020.

University de Lorraine / Polytech Nancy International Staff Week, in Nancy, France

The theme of this staff week is "International Engineering Education". 11th to 15th of May 2020. Pre-registration deadline is March 31, 2020. 

University of Iceland´s International Staff Training Days

June 2-3, 2020. The theme is Boosting Student Mobility: Obstacles, strategies and possible solutions. Focus will be on various factors that contribute to student mobility and how they relate to the new Erasmus+ programme. These include the quality of agreements, digitalisation as well as inclusion and diversity in student mobility.

Deadline for applications is 3 March 2020.  Limited places available and no more than 2 participants per university.

International Staff Week at Osnabrück University of Applied Sciences

June 8-11, 2020. Open to a wide range of different departments and administrative units, such as Communication, HR, Faculty Administration, eLearning, and many more. See website for more information. In addition to job shadowing sessions, there will be cross cultural workshops and social events. Registration deadline March 22, 2020. 

Övrigt
På webbsidan Imotion Staff Mobility EU  finns information om sökbara Staff Weeks, jobbskuggning, och liknande fortbildningsmöjligheter inom Europa/Erasmus+. 
 
Deltagande i fortbildning inom ramen för Erasmus+ behöver inte baseras på avtal mellan Miun och mottagande lärosäte/organisation. Utöver staff weeks så kan  exempelvis ansökningar om bidrag för språkkurser som arrangeras av externa organisationer beviljas.
 
För mer information, kontakta Maria Fredlund, International Relations Office