Att ett ärende avskrivs betyder att det inte kommer att utredas något mer. Det kommer heller inte bli någon konsekvens för det studenten har misstänkts för.