Ett beslut om avstängning innebär även det att studenten har fällts för en disciplinförseelse men att det är av ett sådant slag, nivå eller omfattning att det inte är tillräckligt med en varning. Studenten får då inte delta i undervisning, examination eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid universitetet. Studentkontot med tillhörande funktioner stängs av, det är inte möjligt att låna böcker från universitetsbiblioteket m.m. Ibland kan även studenten förbjudas att vistas på campusområdet och/eller annan plats som universitet bestämmer över. En avstängning löper normalt i en sammanhängande period men det är möjligt att dela upp avstängningen i två eller fler perioder, dock sammanlagt högst sex månader.