De vanligaste otillåtna händelserna är att en eller flera studenter plagierar (kopierar) en text som någon annan skrivit, samarbetar på ett sätt som inte stämmer överens med instruktionerna för uppgiften eller använder fusklappar eller andra otillåtna hjälpmedel på en salstentamen.