Störandefall är att en student stör eller hindrar undervisning, examination eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan, eller att studenten stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan, vilket exempelvis kan vara en träningsmiljö på sjukhuset.

Det är inte möjligt att göra en fullständig uppräkning av hur störandefall typiskt sett kan se ut men här följer några exempel. En student som aktivt försöker stoppa undervisningen i ett specifikt ämnesområde eller förstör laboratorieutrustning. Att en student har sin mobiltelefon i jackfickan vid salstentamen, den ringer och stör övriga studenter och studenten stänger inte av ljudet utan ignorerar telefonen. Om studenten dessutom använder telefonen under skrivningstiden kan det istället vara fråga om ett fuskfall. Andra fall kan vara att en student inte följer de ordningsregler som meddelats vid skriftliga prov och vägrar rätta sig efter tillsägelse. En student som vägrar att visa upp vilka hjälpmedel den tagit med till en salstentamen eller liknande kan regelmässigt anses ha ansetts ha stört eller hindrat verksamheten. Brottsliga förfaranden kan i många fall medföra att verksamheten störs eller hindras och kan ibland hanteras som disciplinärenden men vanligtvis är det framförallt en sak för polisen.