Ett beslut om varning innebär att studenten har fällts för en disciplinförseelse men att det, av olika anledningar, ofta av psykosociala skäl, inte bedöms nödvändigt med en sådan ingripande påföljd som avstängning.