Skapa/redigera en sida på miun.se

  • Skapa/redigera en sida på miun.se
  • Det bör framgå i inledningen att det gäller en sida för en enskild verksamhet ex ett projekt, ett forskningscenter. Det bör stå att alla utbildningar finns under utbildningssidorna så man inte tror att det bara är att skapa en egen programsida
  • Under tänk på-kolumnen bör framgå att man bör utgå från målgruppernas behov, att man bör säkerställa att man har resurser för att underhålla sidan samt att man måste gå episerver utbildning för att få redigera sidor