Nå ut med budskap på Campus

Denna guide vänder sig till dig som behöver tips, råd och stöd i hur du ska gå tillväga för att nå ut med ditt budskap på Campus. Nedan kommer några tips och råd om vilka kanaler som kan användas för att nå ut med ditt budskap.

Innan du börjar:

Val av kanal är viktigt när du ska nå ut med ditt budskap på våra campus. Det finns två primära kanaler; våra digitala anslagstavlor samt Studentportalen. Facebook och Twitter är bra komplement för att snabbt nå ut med information.

Våra digitala anslagstavlor

De digitala anslagstavlorna finns uppsatta på våra campusorter och ska innehålla praktisk och platsrelaterad information för besökare och studenter. Även kartor kan vara bra att publicera i de digitala anslagstavlorna. Kontakta Servicecenter om du vill publicera innehåll i de digitala anslagstavlorna.

Studentportalen

Studentportalen är ett kanalval då det är information som främst berör studenter vid universitetet. Den är till för att studenterna ska kunna hitta och få tillgång till information som gäller universitetet och Campus men även information om den egna utbildningen. I studentportalen ska studenterna ha tillgång till sin individuella digitala campusmiljö. Här finns smidiga och lämpliga vägar för att kunna kommunicera med lärare och kurskamrater. Studentportalen är en kanal där medarbetare och studenter kommunicerar i grupper. Här kan du logga in på  Studentportalen. 

Facebook och Twitter

Via sociala kanaler kan aktuell information snabbt gå ut till målgruppen. Mittuniversitetets gemensamma Facebooksida, som fungerar som navet för universitetets sociala kanaler, är ett alternativ om informationen är av allmän karaktär. Twitter är en snabb nyhetskanal som passar för att nå ut till externa intressenter som följer Miuns verksamhet, exempelvis journalister och andra opinionsbildare. 

Mittuniversitetets officiella Facebooksida: https://www.facebook.com/Mittuniversitetet

Mittuniversitetets officiella Twitterkonto: https://twitter.com/MittUni