Denna guide vänder sig till dig som vill marknadsföra den utbildning du undervisar inom. För att marknadsföra en specifik utbildning på Mittuniversitetet finns det olika kanaler och tillvägagångssätt. Först och främst ska du se till att programsidan är uppdaterad och målgruppsanpassad.

Rätt kanal för rätt målgrupp

För att möta våra olika målgrupper och deras behov har du flera digitala kanaler att välja på. Här har vi listat de olika kanaler vi använder och hur de möter respektive målgrupps behov.

Lära mig mer om Twitter

Twitter är en bra kanal för att snabbt kommunicera och sprida nyheter som berör Mittuniversitetet. Följ länkarna här nedanför om du vill veta mer om Twitter och hur du blir en bra twittrare.

Lära mig mer om Facebook

Tycker du att Facebook verka vara intressant men vill veta mer? Här får du information, tips och råd om hur det fungerar och vad du kan göra.

Marknadsföra en utbildning

Denna guide vänder sig till dig som vill marknadsföra den utbildning du undervisar inom. För att marknadsföra en specifik utbildning på Mittuniversitetet finns det olika kanaler och tillvägagångssä...

Sidan uppdaterades 2022-09-26