Rätt kanal för rätt målgrupp

För att möta våra olika målgrupper och deras behov har du flera digitala kanaler att välja på. Här har vi listat de olika kanaler vi använder och hur de möter respektive målgrupps behov.


 

Studenter

Identifierade behov

Kanaler

Hålla kontakten med sina studiekamrater under studietiden.

Facebook (Övriga verksamheter, konton eller grupper), Instagram och lärplattformen

Få snabb tillgång till information och funktioner som berör studierna.

Studentportalen, lärplattformen och Facebook (Övriga verksamheter, konton eller grupper)

Ställa frågor som berör studierna och få snabba svar.

Lärplattformen och Facebook (Övriga verksamheter, konton eller grupper)

Få vägledning/coaching inför karriärval.

Miun.se

Nyttja e-resurser som vetenskapliga artiklar, uppsatser, e-böcker m.m. 

Miun.se

Nå ut med sitt varumärke till potentiella arbetsgivare.

Miun.se och alumni-nätverket

Hitta rätt kontaktvägar.

Miun.se

 

 

Distansstudenter

Identifierade behov

Kanaler

Hålla kontakten med sina studiekamrater under studietiden.

Facebook (Övriga verksamheter, konton eller grupper) och lärplattformen

Få snabb tillgång till information och funktioner som berör studierna.

Studentportalen, lärplattformen och Facebook (Övriga verksamheter, konton eller grupper)

Ta del av undervisningen på ett distansanpassat sätt.

Lärplattformen, Studentportalen, videotjänster och videoverktyg

Ställa frågor som berör studierna och få snabba svar.

Lärplattformen och Facebook (Övriga verksamheter, konton eller grupper)

Få vägledning/coaching inför karriärval.

Miun.se

Nyttja e-resurser som vetenskapliga artiklar, uppsatser, e-böcker m.m. 

Miun.se

Nå ut med sitt varumärke till potentiella arbetsgivare.

Miun.se och alumninätverket

Hitta rätt kontaktvägar.

miun.se

 

 

Potentiella studenter

Identifierade behov

Kanaler

Få en överblick över vilka kurser/program som erbjuds.

Miun.se

 Få en inblick i livet som student vid Mittuniversitetet (på och utanför campus).

Facebook (facebook.com/Mittuniversitetet), Instagram, miun.se och blogg

Se hur det går till att studera på distans med hjälp av demokurser.

Lärplattformen (dock via miun.se)

Bli lockade till Mittuniversitetet och se att det är ett bra universitet (föräldrar till potentiella studenter). 

Miun.se,  Facebook

Få tydlig och djup information om specifika kurser och program.

Miun.se

Hitta rätt kontaktvägar.

Miun.se

 

 

Nyantagna studenter

Identifierade behov

Kanaler

Behöver veta vart de ska vända sig för praktisk information (hitta rätt kontaktvägar).

Miun.se

De behöver även information innan de har kommit till campus.

Miun.se, Facebook (facebook.com/Mittuniversitetet) och Twitter

Arbetslivsanknytning (tidigt).

miun.se

 

 

Medarbetare

Identifierade behov

Kanaler

Kommunicera internt utan att behöva använda e-post.

Intranät (när det finns)

Få ut information om undervisningen till (och även interagera med) studenterna

Studentportalen, lärplattformen och Facebook (Övriga verksamheter, konton eller grupper)

Tillbringa mindre tid med att besvara frågor från studenter.

Lärplattformen och Facebook (Övriga verksamheter, konton eller grupper)

Komma åt information om kurser såsom exempelvis deltagarlistor.

Lärplattformen och Studentportalen

Komma åt reseinformation och andra interna dokument.

Intranät

Nyttja e-resurser som vetenskapliga artiklar, uppsatser, e-böcker m.m.

Miun.se

 

Boka tid för rådgivning.

Intranät

Ökad inblick i verksamhetens olika delar.

Blogg och intranät

Nå ut med sitt personliga varumärke (forskare).

Miun.se, Twitter, Facebook och digitala nyhetsbrev

Nyttiggöra forskningen (forskare).

Miun.se, Twitter, Facebook, alumni-nätverket och intranät

Hitta rätt kontaktvägar.

Intranät

 

 

Nyhetsintresserade

Identifierade behov

Kanaler

Ta del av nyheter (om forskning samt Mittuniversitetet).

Miun.se, Twitter och digitala nyhetsbrev

Ta del av den forskning som pågår/har bedrivits samt vissa föreläsningar.

Miun.se, Twitter och videotjänster

Komma i kontakt med rätt person. (Hitta rätt kontaktvägar).

Miun.se, Twitter och digitala nyhetsbrev.

Miun.se

 

 

 

Samarbetspartners

Identifierade behov

Kanaler

Hitta samarbetsmöjligheter med studenter samt Mittuniversitetet och dess forskare/medarbetare.

Miun.se, Twitter och alumni-nätverket

Hämta fakta / göra research

Miun.se

Beställa uppdragsutbildningar.

Miun.se

Hitta styrdokument.

Miun.se

Komma i kontakt med rätt person. (Hitta rätt kontaktvägar).

Miun.se

 

 

Potentiella samarbetspartners

Identifierade behov

Kanaler

Komma i kontakt med rätt person. (Hitta rätt kontaktvägar).

Miun.se

Hitta samarbetsmöjligheter med studenter samt Mittuniversitetet och dess forskare/medarbetare.

Miun.se, Twitter och alumni-nätverket 

 

Känna att Mittuniversitetet är ett bra universitet (beslutsfattare).

Miun.se, Twitter och Facebook (Övriga verksamheter, konton eller grupper)

Se goda exempel på lyckade samarbeten.

Miun.se

Hämta fakta/ göra research.

Miun.se

Beställa uppdragsutbildningar.

Miun.se

Få en tydlig bild av vad Mittuniversitetet gör och kan erbjuda.

Miun.se

Hitta styrdokument.

miun.se