Vårt alumnnätverk är ett professionellt nätverk för dig som tidigare eller nuvarande student vid Mittuniversitetet, även tidigare Mitthögskolan.

MI7A4678.jpg


En gång student - för alltid alumn!

Kontakter skapar möjligheter, genom alumnnätverket kan du lättare hålla kontakten med dina studiekamrater och universitetet och utveckla nya. Här kan du knyta kontakter med näringsliv, organisationer och offentlig sektor vilket kan leda till givande samarbeten, kunskapsutbyte, fortbildning och göra steget ut på arbetsmarknaden kortare.

Gå med i vårt alumnnätverk
Hos oss på Mittuniversitetet räknas man som Alumn om man läst som minst 7,5 hp hos oss. Om detta stämmer in på dig, välkommen att registrera dig på vårt alumnnätverk. 

Logga in eller anmäl dig till alumnnätverket här 


Som medlem i vårt alumnnätverk så har du möjlighet att:

  • Skapa kontakter och söka efter andra alumner i vårt alumnnätverk.

  • Få senaste nytt inom forskning, utbildning och fortbildning från Mittuniversitet.

  • Söka artiklar och kunskap i Mittuniversitetets bibliotek via inlogg från vår alumndatabas.

  • Få hjälp med förberedelserna för att arrangera en återträff för din klass.

  • Samarbeta med universitetet genom att vara mentor, gästföreläsa, delta i branschråd, ingå i expertpanel, skriva ett Kompetenskontrakt, rekrytera studenter för praktik, examensarbete eller jobb.
  • Få inbjudningar till alumnträffar, föreläsningar och seminarier som rör ditt utbildningsområde.

Ditt engagemang gör nytta

För Mittuniversitetet är det värdefullt att få ta del av hur det går för dig som tidigare student och skapa förutsättningar för ett fortsatt samarbete. Genom att dela med dig av dina erfarenheter från studier och arbetsliv bidrar du till att utveckla utbildningen och stärka kopplingen till omvärlden vilket är till nytta för dagens studenter och dig.

 

Utmärkelsen Årets alumn hyllar tidigare studenter
Varje år utser Mittuniversitetet tidigare studenter till Årets alumn. Alla med en anknytning till Mittuniversitetet har möjlighet att nominera personer till Årets alumn.
Läs mer om Årets alumn 

Månadens alumn
Varje månad utser Mittuniversitetet månadens alumn. Månadens alumn är en person som är en förebild för dagens och framtidens studenter, genom att ha ett personligt förhållningssätt i sin profession, som ligger i linje med Mittuniversitetets kärnvärden; Närhet, Nytta och Nyfikenhet.
Läs mer om Månadens alumn

Läs mer om alla personer som fått utmärkelsen Årets- och Månadens alumn här

Vad betyder alumn?

Ordet kommer från det latinska ordet alumnus och betyder lärjunge eller skyddsling. Idag använder man ordet alumn synonymt med någon som har studerat vid ett särskilt universitet. 

Kontakt

Åsa Yderfält

Arbetslivskoordinator|Arbetslivskoordinator

010-142 86 72