E-postutskick kan användas i kommunikationen mellan medarbetare, lärare och studenter för att informera, men också i marknadsföringssyfte av exempelvis events och gästföreläsare.

MI7A8648.jpg

E-postutskick omfattar både "vanlig" mail, men också utsick i form av nyhetsbrev. Utskicken ger mottagaren information om vad som händer på och runt Mittuniversitetet.

Mer om e-postutskick:
• Digitala nyhetsbrev ska skickas ut minst två gånger per år.
• Om en medarbetare skriver nyhetsbrev som en del av sitt arbete inom Mittuniversitetet, exempelvis ett forskningsämne som vill sprida nyheter via ett nyhetsbrev till sina intressenter och partners, ska de verktyg som tillhandahålls av universitetet användas.