Sociala medier är kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud.

MI7A6699.jpg

Sociala medier är en kombination av teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll och kan används för socialt umgänge, nyhetsförmedling, undervisning, organisering, marknadsföring och underhållning.

• Facebook (facebook.com/Mittuniversitetet). Universitetets gemensamma facebooksida ska vara navet för lärosätets sociala kanaler. Målgrupperna är breda men befintliga studenter prioriteras. Syftet är att ge studenterna aktuell och relevant information samt att engagera befintliga studenter och få dem att känna stolthet över Mittuniversitetet.

• Facebook (övriga verksamheter på Mittuniversitetet, konton eller grupper). Syftet är att använda sidorna som en kommunikationskanal när det finns ett specifikt kommunikationsbehov eller en specifik målgrupp som behöver nås. Det kan tillexempel vara ett forskningscenter eller en viss utbildning som har ett kommunikationsbehov, och som önskar nå sina målgrupper.

• Instagram (officiellt konto). Syftet med kanalen är att skildra livet som student på Mittuniversitetet och förmedla en positiv bild av universitetet. Det officiella kontot ska även bidra till att öka sammanhållningen och stoltheten bland studenterna. Kontot kan lånas ut till befintliga studenter.

• Instagramkonton kan också användas av till exempel enskilda program eller forskningscentra som har ett kommunikationsbehov, och som önskar nå sina målgrupper.

• Linkedin. Syftet med Likedin är att bibehålla kontakten med före detta studenter samt andra som är i någon mån engagerade i Mittuniversitetet. Som för övriga sociala kanaler eftersträvas interaktion och att kanalens användare ska känna stolthet och samhörighet med Mittuniversitetet.

• Diskussionsforum, exempelvis Yammer. Yammer är ett socialt verktyg som Facebook. Med Yammer kan hen dela med sig av sitt arbete, hen kan engagera sig i diskussionstrådar, kommentera och dela inlägg vidare.

Kommunikationsavdelningen  ger stöd till dem som önskar skaffa konton eller utveckla befintliga kanaler.

Kontakt

Kommunikationsavdelningen ger råd och stöd när en verksamhetsdel vill eller funderar på att bli aktiv i sociala medier. 

Kontakt: Krister Holm