Kurs- och utbildningsplanssök

I vår kurs- och utbildningsplanssök kan studenterna söka efter de utbildningsplaner och kursplaner som är aktuella för hens utbildning.

MI7A5942.jpg

I utbildningsplanen finns detaljerad information om ett program, bland annat utbildningens mål, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet, vilka kurser som ingår samt den examen som utbildningen leder till. Varje utbildningsplan går att söka efter i utbildningsplanssöken.

Varje kurs har en kursplan som går att söka efter i kursplanssöken. Kursplanerna innehåller information om kursernas innehåll, omfattning och examination samt kurslitteratur. Här kan hen söka på kursens namn eller kurskod, det gäller även kurser som ges inom program.