Personliga möten som en viktig kommunikationskanal

Vi lyssnar på personer vi tycker om och litar på. Ett budskap levererat personligen har hög kvalitet och träffar direkt – oslagbart för att nå fram.

MI7A5693.jpg

Digitala sätt att kommunicera innebär att vi kan effektivisera våra liv på många sätt. Men inga sociala medier, mobiltelefoner eller bloggar kan mäta sig med att träffas i verkligheten. Kommunikation som kräver verklig tygnd sker fortfarande bäst genom personliga möten. Ju mer digitaliserad och globaliserad värld desto viktigare blir det personliga mötet. Det är här vi visar vilka vi egentligen är och utvecklar avgörande relationer.

Personliga möten där relationer blir viktiga i kunskapsutbytet:

• Studiekompisar
• Lärare
Studieadministrativ personal
Studentkår och linjeföreningar
Serviceenter
• Boka en bibliotekarie

Kanaler/events för att öka kunskap och kännedom om en utbildning/verksamhet eller Mittuniversitetet i stort:

• Gymnasiebesök (främsta målgrupp gymnasieelever)
• Följ en student (främsta målgrupp gymnasieelever)
• Rekryteringsmässor, exempelvis Öppet hus, Saco eller Nolia (främsta målgrupp gymnasieelever)
• Inspring i klassrum (information från studentambassadörer till Mittuniversitetets egna studenter)
• Interna events på Mittuniversitetet (information från studentambassadörer till Mittuniversitetets egna studenter)
• Välkomstdag (främsta målgrupp nya studenter vid Mittuniversitetet)
Avslutningshögtid (målgrupp studenter som avslutar sina studier vid Mittuniversitetet)