Schemat är ett av de viktigaste verktygen för studenterna. Här vill de att allt ska läggas in som berör deras undervisningssituation.

MI7A5926.jpg

För att inte missa viktig information önskar studenterna att allt som går att lägga i schemat ska läggas till- alltifrån obligatoriska moment till gästföreläsningar och universitetsgemensamma events som är relevanta för dem. De vill veta vilka moment som är obligatoriska eller ej på en kurs, och de har önskemål om att få tillgång till sina scheman tidigt - helst innan kursstart så att de kan planera sin tid. De önskar också scheman som sträcker sig mer än en kurs i taget.

• Via schemautsökningen i TimeEdit kan studenten se när hen har undervisning och i vilken lokal hen ska vara i, events och gästföreläsningar samt annan viktig info som lärare och administrativ personal valt att lägga till i kommentarsfältet för schemaposten.
• Studenten kan också boka grupprum via TimeEdit.