SERGEL SMS COMPOSER är en tjänst för snabb utsändning via SMS till många mottagare samtidigt. Tjänsten anropas via ett webbgrässnitt eller Web Services (WS).

MI7A5916.jpg

SMS-tjänsten Sergel SMS Composer kan användas vid situationer som kan uppfattas som en kris- och/eller säkerhetsrisk. Vi kan också inom ramen för detta skapa andra SMS-grupper, till exempel för enskilda utbildningar/program vid exempelvis teknikstrul snabbt kommunicera med en identifierad målgrupp.

Så här skapar man SMS-grupper: