Studentwebben

Studentportalen samlar studenternas studierelaterade verktyg (studieadministration).

MI7A6191.jpg

Det är i Studentwebben studenterna bokar grupprum, administrerar sitt MIUN-kort, registrerar sig på kurser, anmäler sig till tentor, skapar studieintyg, kommunicerar med varandra och lärare. Studenterna hittar sina programsidor iStudentwebben, och via Studentwebben finns åtkomst till lärplattformen Moodle. Studentwebben används också av personal för studieadministration samt för bibliotekets webb. 

Syftet med Studentwebben är att den ska vara studenternas digitala campusmiljö, där de ska ha tillgång till allt de behöver under sin studietid vid Mittuniversitetet.

Programsidor

Programsidorna i studentportalen är den yta där framförallt kommunikation sker mellan lärare och programstudenter under hela studietiden. Programsidorna finns i vissa fall också som öppna sidor som riktar sig till blivande studenter, där hen kan få tillgång till scheman, litteraturlistor och kursplaner.