Tipsa om nyheter

Du kan vända dig till oss om du vill informera om något internt eller tipsa om en nyhet av allmänt intresse. Det kan exempelvis handla om information till medarbetare och studenter eller om nyheter till allmänheten genom pressmeddelanden.

Kommunikationsavdelningen publicerar nyheter i olika kanaler beroende på vilken målgrupp budskapet ska nå. Vid behov justerar vi innehållet utifrån tonalitet, textmängd och förutsättningar i respektive kanal. En text till studenter kan därför se olika ut på exempelvis Studentportalen och Mittuniversitetets facebooksida.

Ibland behöver vi kontakta dig för att diskutera nyheten/informationen och därför är det viktigt att du är nåbar.

Du skickar in nyhetstips via Serviceportalen.

Serviceportalen

Externa nyheter

För rådgivning och stöd när det gäller externa nyheter och pressmeddelanden:

Ronney Wickzell

Interna nyheter

För rådgivning och stöd när det gäller interna nyheter till medarbetare och studenter:

Marlene Jonsson

Föreslå bilder

 Civilingenjör industriell ekonomi

Hitta passande bilder i bildbanken.

Mittuniversitetets bildbank