Översättning och språkgranskning

Om du behöver hjälp med översättning mellan engelska och svenska eller språkgranskning så finns dels en intern resurs för texter som ska bekostas via overhead, och dels externa leverantörer att anlita för övriga uppdrag.

MI7A4792.jpg

Vad ska översättas och granskas, när och vem ansvarar för att det blir gjort? Se bilagan till Mittuniversitetets språkpolicy.

Generellt gäller att den som äger den svenska informationen ansvarar för att en översättning görs till engelska. När det gäller texter som är kortare än 200 ord så förväntas att du själv översätter dem. 

Kommunikationsavdelningen har en översättare som ansvarar för uppdrag som definieras som overheadkostnad (OH). Här ingår översättning av information som berör alla anställda och prioriterad information för externa målgrupper. Har du önskemål om en översättning eller språkgranskning som omfattas av OH, så kontakta Kristina Söderström minst två veckor innan din deadline för att planera in ditt uppdrag.

Övriga uppdrag beställs från externa leverantörer och medför en kostnad, dvs. bekostas av beställande avdelning/ projekt/ motsvarande.

 

Prisspann upphandlade byråer:

Pris per ord 1 – 10 000 ord, normaltider, inte express: 1,35 – 2,20 kronor

Språkgranskning engelska eller svenska, per timme: 390-750 kronor

 

Hör du till HUV eller förvaltningen? Kontakta då dessa byråer. Kontakta nr 1 först. Kan de inte, kontakta nr 2 osv.

1:  Space 360 AB, info@space360.se
2:  Santosha AB, lisa@anythingenglish.se
3:  Nordic Accent Translation AB, info@accent-sweden.com
4:  AAR Translator Aktiebolag, info@aar-translator.se 
5:  ORDMÅN, sofia@ordman.se

 

Hör du till NMT? Kontakta då dessa byråer. Kontakta nr 1 först. Kan de inte, kontakta nr 2 osv.

1:  Gothia Translations AB, https://www.gothia-translations.se/index_eng.html
2:  Santosha AB, lisa@anythingenglish.se
3:  Semantix Eqvator AB,  https://www.semantix.com/contact
4:   Nordic Accent Translation AB, info@accent-sweden.com
5:   ORDMÅN, sofia@ordman.se

 

Kontakta Kristina Söderström om du har frågor.

 

Mittuniversitetets språkpolicy

Bilaga till Mittuniversitetets språkpolicy tydliggör vilket språk som ska användas när, vad som ska översättas till engelska och ansvaret för detta.

Mittuniversitetets språkpolicy med bilaga (inkl engelsk version av bilagan)