Antagningen till sjuksköterskeutbildningen vilar

Spara favorit 2 okt oktober 2018

Dekanen för humanvetenskapliga fakulteten, Anna Olofsson, har idag beslutat att sätta sjuksköterskeutbildningen i Sundsvall som vilande vårterminen 2019.

Anledningen är förändrad personalsituation.

Beslutet föregicks av en diskussion vid ett extrainkallat ämneskollegium under måndagen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu