Robert Pettersson ny VD för Miun Holding

Spara favorit 23 okt oktober 2018

Robert Pettersson tillträder tjänsten som VD i Miun Holdingkoncernen. Han blir VD i moderbolaget Miun Holding AB och de två dotterbolagen Miun Venture och Miun Bridges.

Robert ersätter Mats Tinnsten som blir rektor på Borås Högskola.

Robert kommer också inom kort att utses till samordnare för samverkan på Mittuniversitetet. Det finns sedan tidigare två andra samordnare: Håkan Wiklund är samordnare för kvalitets- och analysfrågor och Christer Fröjdh är samordnare för forsknings- och innovationsfrågor.

Som samordnare för samverkansfrågor blir Robert ansvarig för vissa av våra externa relationer till dess att ny prorektor och ny avdelningschef för FUS är på plats. Robert representerar Mittuniversitetet i styrgrupper, styrelser och forum där vi redan idag finns med.

När såväl ny prorektor som ny avdelningschef för FUS finns på plats kommer det framtida, långsiktiga arbetet med våra externa relationer att ses över.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu