Systemförändringar inför förvaltningens omorganisation

Spara favorit 18 okt oktober 2018

Den beslutade omorganisationen av förvaltningen träder i kraft den 1 november 2018. Läs mer om hur det påverkar IT-systemen som finns till stöd för förvaltningens verksamhet.

Den 5 juli beslutades att en omorganisation ska ske i förvaltningens struktur som ett led i en större översyn av universitetets organisation, en förändring som träder i kraft den 1 november 2018. Det gäller bland annat beslutet att skapa en sammanhållen avdelningsstruktur inom förvaltningen där två nya avdelningar skapas, samt att kommunikationsavdelningen och biblioteket flyttas in i förvaltningsorganisationen. Mer om det finns att läsa här. 

De IT-stödsystem som främst påverkas av detta är Primula och Agresso. Dessa kommer att anpassas till nya organisationen först till årsskiftet 1 januari 2019. Fram till dess arbetar vi efter den gamla strukturen i stödsystemen. Den främsta orsaken till detta är att en förändring under året skulle försvåra budgetering och bokslut.

För epostsystemet  gäller också att förändringarna sker först 1 januari 2019. De grupper som finns för att kontakta hela avdelningar kommer att finnas kvar för att sedan anpassas till nya organisationen vid årsskiftet.

Även för katalogsystemet på servrarna, som används för att spara filer och annan information, gäller att de uppdateras först efter årsskiftet.

För mer information, kontakta Eva Rodin Svantesson 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu