Gränssnittsanalysen klar — förslag för bättre stöd och service

Spara favorit 10 dec december 2018

Rapporten ”Gränssnittsanalys för förändringar i organisationen – En samlad stödorganisation” är nu klar. I rapporten finns förslag på åtgärder samt olika synpunkter som kommit in från de berörda verksamheterna.

Ett beslut om att göra en gränssnittsanalys mellan avdelningarna i förvaltningen ingick i rektorsbeslut MIUN 2018/1313. Nu är rapporten klar och en rad förslag på åtgärder presenteras. Förhoppningen är att snabba beslut kan tas i vissa delar som går att baka in i förvaltningens aktivitetsplan, som uppdrag till berörda chefer. De mer omfattande förslagen kommer att beredas vidare under våren.

Inför arbetet med rapporten har avdelningarna inom förvaltningen, kommunikationsavdelningen, samverkansavdelningen och biblioteket lämnat in skriftlig dokumentation. Uppföljande samtal har sedan genomförts med berörda chefer, som i sin tur har diskuterat frågorna med sin personal. Resultatet av gränssnittsanalysen har därefter diskuterats i förvaltningens ledningsgrupp och utkastet till rapporten har återigen skickats ut för diskussion till de berörda avdelningarna.

Några av de förslag som kommit fram är att:
• Flytta arkiv och registratur från STUA till ULS
• Flytta bildkonferens från SUSS till INFRA
• Flytta schema från SUSS till INFRA
• Förbättra processen anställd in och ut
• Flytta ansvaret för bokinköp från servicecenter till biblioteket

Dessutom diskuteras två större omorganisationer som gäller utökad översyn av stöd och service samt utökad översyn av organisering och ledning av pedagogiskt stöd. Dessa förslag kommer att fortsätta diskuteras i januari när även de nya cheferna för FUS och INFRA är på plats.

För mer information och samtliga förslag – läs rapporten ”Gränssnittsanalys för förändringar i organisationen ­ – En samlad stödorganisation” Lyssna

Bakgrund: Universitetsledningen ser det som viktigt att inom stödverksamheten identifiera hur man kan nå synergieffekter, öka samarbetet och höja kompetensnivån, liksom att skapa förvaltningsenheter som kan arbeta mer strategiskt och utvecklande. Genom att minska antalet organisatoriska- och budgetmässiga gränser bedöms möjligheten till tätt samarbete kunna öka. En gemensam central stödstruktur föreslås därför skapas.

Läs mer om förvaltningens omorganisation

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu