Dags för sju nya ämnen att kvalitetsgranskas inom Treklövern

Spara favorit 13 sep september 2018

Nu startar utvärderingarna för sju nya ämnen, fördelat på tre kluster, inom ramen för Treklöverns utvärderingsmodell. Ämnena är geografi, kulturgeografi och turismvetenskap, psykologi och kriminologi samt biologi, kemi och miljövetenskap.

Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på studenters lärande. Studenters erfarenheter av utbildningarna är en viktig del i granskningen och anknytning till arbetsliv är ett av flera kriterier vid bedömningen. Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet – Treklövern - arbetar tillsammans i en modell för kvalitetsgranskning av olika utbildningar i skilda ämnen.

I utvärderingsmodellen grupperas ämnen med tillhörande utbildningar i kluster. Ämnena i ett kluster granskas av en bedömargrupp med representanter från respektive lärosäte, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet.

Nu är det alltså dags för nästa omgång ämnen att utvärderas. Det är kluster nummer fyra, fem och tolv med utbildningar mot examina i geografi, kulturgeografi och turism (kluster fyra), psykologi och kriminologi (kluster fem), samt biologi, kemi och miljövetenskap (kluster tolv) som berörs vid Mittuniversitetet.

Självvärderingar och platsbesök

I augusti och september har respektive bedömargrupper för kluster fyra, fem och tolv uppstartsträffar tillsammans med utbildningsansvariga för berörda utbildningar. Under hösten arbetar klustren med självvärderingar, som tillsammans med självständiga studentarbeten utgör underlag för granskningen. De kompletteras av intervjuer med lärare och studenter vid platsbesök i slutet av januari. I maj 2019 skickas bedömargruppernas slutgiltiga rapporter till rektorerna för berört lärosäte.

–       Reflektion kring kvalitet i utbildningen och arbete med kvalitetsutveckling är en naturlig del av lärares roll i högre utbildning. Det handlar till exempel om anknytning till forskning och att stimulera till lärande. Regelbunden granskning av kvalitet i utbildning med stöd av externa bedömare är viktigt och vi ser fram emot de rekommendationer som bedömargruppen senare kommer att ge,  säger Maria Lexhagen, utvärderingsansvarig för kluster fyra och docent i turismvetenskap vid Mittuniversitetet.

Gemensam sak för ett bra kvalitetsarbete

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet. Bakgrunden är att lärosätena har ansvaret för att forma egna utvärderingssystem för området kvalitetssäkring, som ersätter den kontroll som tidigare har genomförts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen.

För mer information om respektive klusters arbete vid Mittuniversitetet, kontakta:

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu