Nätverksträff för hållbarhet 27/9

Spara favorit 20 sep september 2018

Kom och samskapa Mittuniversitetes nästa hållbarhetsevent! Medverka på Nätverket för hållbar utvecklings designdag den 27 september då vi samskapar höstens stora summit och firar våra framsteg.

Alla medarbetare och studenter är inbjudna!

Huvudfokus denna dag ligger på att tillsammans designa en fantastisk summit för hösten där vi under två dagar samlar alla våra livgivande och handlingskraftiga krafter på Mittuniversitetet under samma tak på en skön plats för att prioritera, bygga och komma igång med att skapa en framtid med mer hållbarhet och blomstring. Vi samskapar kring vem, hur, vart och vad vi vill att våra deltagare skall uppnå och uppleva.

Vi bjuder på fika!

Datum: 27 september
Tid: kl.
10.00–15.00
Lokaler:
Sundsvall: C013
Östersund: 10-12 L355 samt 13-15 F217

Program
Kl. 10.00-10.30 Check-in: Vad firar vi idag? Summering av framsteg som skett sedan sist.

Kl. 10.30–11.00 Orientering: Vart är vi nu på vår resa som nätverk? En återkoppling till den process som vi befinner oss i. Återkoppla till visioner och aktiviteter som vi vill förverkliga.

Kl. 12.00–13.00 Lunchpaus

Kl. 13.00–14.00 Delande av input och arbete i designbord kopplat till lockande tema, relevant målbild, inkluderande upptag och attraktiv inbjudan för vår event

Kl. 14.00-14.40 Delande av design och beslut om nästa bästa steg för förverkligande.

Kl. 14.40-14.50 Omvärldsspaning: AGERA

Kl. 14.50-15.00 Öppen dialog om kommunikationsplattform som bäst kan användas för att löpande hålla liv i och koppla samman oss.

Vi vill åstadkomma mer av hållbarhet och blomstring både i allas vårt dagliga liv här på Mittuniversitetet och utåt i vår region och samhället. Vi tror på Mittuniversitetet som en drivande aktör i denna nödvändiga och önskvärda samhällsförändring.

Nätverksledare: Johan Lilja och Catrin Johansson

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu