Diners Club och Eurocard övergår till SEB Kort Bank AB

Från 1 februari kommer alla fakturor från resebyrån samt alla fakturor från Eurocard att byta fakturaavsändare.

eurocard-card-gold.png

Förändringen har sin bakgrund i att Riksgälden har godkänt en fusion mellan SEB och Diners Club. Detta innebär i praktiken att de leverantörsfakturor som nu kommer till Mittuniversitetet har avsändare SEB Kort Bank AB i stället för Diners Club och Eurocard. Detta är enbart en namnändring vad gäller avsändare av fakturor, i övrigt är det inga förändringar med dessa avtalsparter.

Bokning genomförs som vanligt via avtalad resebyrå, och har du behov av betalkort på dina tjänsteresor eller vid dina övriga inköp så finns mer information här.