Kvalitetsgranskningen av juridik, skatterätt och rättsvetenskap startar

Nu har starten gått för kvalitetsgranskningen av utbildningar för examina inom juridik, rättsvetenskap och skatterätt. Granskningen är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet.

3N9A3388FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

Kvalitetsgranskningen görs inom Treklöversamarbetet och är ett sätt för lärosätena att regelbundet granska de utbildningar som inte utvärderas av Universitetskanslersämbetet. Regelbunden granskning av utbildningar är även ett av kraven i ESG (standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring i det europeiska området för högre utbildning) och en del i Mittuniversitetets nya kvalitetssystem.

Nu granskas kluster 9, det innefattar utbildningar som leder till examina inom juridik, skatterätt och rättsvetenskap. 

– Här i Östersund omfattas Förvaltningsjuridiska programmet 180 hp. Bedömargruppen har nu ett gediget arbete framför sig med att granska studenternas självständiga arbeten och uppsatser, samtidigt arbetar de ämnesansvariga med en självvärdering. Längre fram i maj blir det platsbesök för att intervjua studenter och lärare. I september räknar vi med att rapporten är klar, berättar Rikard Karlsson, biträdande utredningsansvarig för kluster 9 och universitetslektor i juridik vid Mittuniversitet.

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern här på medarbetarportalen

Bedömargruppen består av:
Utvärderingsansvariga
Anders Hultqvist, Karlstads universitet 
Rikard Karlsson, Mittuniversitetet 
Frantzeska Papadopoulou, Linnéuniversitetet 

Externa ledamöter
Anna Jonsson Cornell, ordförande Uppsala universitet 
Rune Lanvin, Lunds universitet 

Arbetslivsrepresentant
Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 

Studentrepresentanter
Maja Hilding, Karlstads universitet 
Vakant, Mittuniversitetet 
Vakant, Linnéuniversitet