Nya Ladok ger nya möjligheter

Efter flera års utvecklande är nu Nya Ladok i drift på samtliga 38 lärosäten som använder systemet. För Mittuniversitetet gick driftsättningen smidigt, tack vare ett grundligt förarbete och trots förutsättningar som inte varit helt lätta att anpassa sig efter.

MI7A8874.jpg

Anders Hallberg, IT-avdelningen, lokal projektledare för införandet av Ladok, kan andas ut. Det stora projektet är i stort sett avklarat. Nu återstår i princip bara en del dokumentation och vissa utbildningsinsatser.
– Vi har gjort ett enormt jobb och lyckats landa det här, trots att leverantören ändrade förutsättningarna flera gånger och inte höll projektplanen, säger han.

Anders Hallberg beskriver nya Ladok som en helrenovering, eftersom det inneburit en total ombyggnad av systemet. Från att alla 38 lärosäten har haft sin egen version, är samtliga nu uppkopplade till ett och samma Ladoksystem. Nya Ladok är helt webbaserat och anpassat för att kunna användas från olika plattformar. Dessutom har systemets utökats med en rad nya finesser och användningsområden som ger en rad samordningsvinster på lärosätena. Det modernare gränssnittet gör det också lättare att förstå sig på, menar han.
– Jag brukar säga att det inte är konstigare än att gå in och beställa en flygbiljett på nätet.

Några mindre barnsjukdomar får man förstås räkna med, menar han. Men det är enklare dilemman och Ladokkonsortiet samlar in synpunkter och önskemål från användarna för att så långt det är möjligt anpassa funktionerna efter deras behov.

Erna Österlund, Ladokansvarig på STUA, har varit med om totalt fyra driftsättningar av olika versioner av Ladok från 1980 och framåt. Också hon är mycket nöjd med den nya, uppdaterade versionen av Ladok och de nya funktioner som systemets har utrustats med.
– En stor fördel är till exempel att det är platsoberoende, du kan komma åt det hemifrån, eller om du befinner dig på tjänsteresa. Gamla Ladok var lappat och lagat med allt vad det innebär, men nu är systemet moderniserat och gränssnittet är lättnavigerat och användarvänligt.

Erna Österlund berättar att arbetet med att införa nya Ladok har varit gigantiskt, faktiskt ett av de största IT-projekten i Sverige under en period. Utanför hennes kontor pryder meterlånga körscheman väggen, med en oändlig massa punkter som har genomförts under hösten. Allt för att den komplicerade driftsättningen skulle gå så smidigt som möjligt. Och det var tack vare det noggranna förarbetet som den också gjorde det, säger hon.
– En del andra lärosäten har haft problem, men vi har klarat oss väldigt bra. Integrationen har fungerat till 90–95 procent för oss. IT-avdelningen har verkligen gjort ett jättejobb. Nu gäller det bara att få in rätt rutiner och att fortsätta utbilda användarna så att de känner sig hemma i systemet. Vi kommer därför att informera och utbilda på olika nivåer under våren.

Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik, har tillsammans med några andra lärare varit testpilot i Ladokprojektet. För lärarna innebär nämligen det nya systemet att det blir betydligt smidigare att till exempel hantera betygsprocessen, eftersom de nu själva kan gå in och attestera betyg digitalt.
– Förut var det en massa pappersjobb och underskrifter som man var tvungen att utföra på plats, nu kan jag bara logga in och bekräfta, även om jag är på tjänsteresa. Det är så mycket flexiblare. Det här är ett system som underlättar för oss lärare och en win-win för alla, säger han.

2013 påbörjades utvecklingen av det nya systemet inom ramen för Ladokkonsortiet som för närvarande består av 37 lärosäten samt Centrala studiestödsnämnden (CSN). Nya Ladok innebär snabbare och effektivare administration och har ett antal fördelar jämfört med nuvarande system. Lärare kan rapportera resultat direkt i systemet. Bevis för samtliga typer av utbildning kommer att kunna utfärdas. Examinatorer kommer att attestera resultat direkt i systemet. Handläggningen blir enhetligare och rättssäkerheten ökar.