Projektmedel att söka – allmänna lärosätesprojektmedel

Rektor avsätter alp-medel för strategiska utvecklingsprojekt även för 2020. Sista ansökningsdag är den 3 maj.

miun3590.jpg

Syftet med de allmänna lärosätesprojektmedlen (alp-medel) är att stimulera Mittuniversitetets utveckling med projekt som kan fungera som piloter eller förstudier för en bredare användning inom lärosätet. Medel kan sökas för projekt inom forskning, utbildning, samverkan eller administration. Det är även möjligt att söka för fleråriga projekt. 

Alla organisatoriska delar inom universitetet; institutioner, fakulteter, bibliotek, centrumbildningar och administrativa stödfunktioner inom förvaltningen är välkomna att ansöka om alpmedel. Sista ansökningsdag är den 3 maj. Beslut om vilka projekt som tilldelas medel fattas i början av juni.

Mer information och mall för ansökan om alp-medel för 2020

Information om de projekt som beviljats alpmedel för 2019