Besök från Technical University of Mombasa

Under en hel vecka 7-11 oktober har vi äran att ta emot besök från Technical University of Mombasa (TUM). Det är rektor Prof. Laila Uweso Abubaker och dekanen för Faculty of Health Sciences Ms Rahma Udu M. Yusuf som gör studiebesök i både Östersund och Sundsvall. De avslutar sitt besök med att delta i vår Akademiska högtid.

Besök Tech Uni Mombasa 2a.jpg
Eija Viitasara, Ms Rahma Udu M. Yusuf, Erika Schagatay, Prof. Laila Uweso Abubaker och Sture Espwall på Campus Östersund.

Under sitt besök kommer de att hinna se flera av Mittuniversitetets forskningsmiljöer, diskutera med rektor och träffa ledningen för flera fakulteter.

Det kommer också att finnas tid för att diskutera det fortsatta samarbet mellan Institutionen för hälsovetenskap hos oss och Faculty of Health Sciences hos dem. 

Deras besök avslutas på ett storslaget sätt med deltagande i Mittuniversitetets Akademiska högtid.

Läs en artikel om utbytet med TUM