Förenklad kontering av fakturor i UBW

Spara favorit 23 okt oktober 2019

Från och med 23 okt har det skett förändringar i UBW och det påverkar även dig som hanterar fakturor.

Så här konterar du nu dina fakturor i UBW

Du kontrollerar fakturan precis som vanligt, skriver eventuella kommentarer och bifogar bilaga i de fall det krävs. Därefter ska du kontera fakturan.

Den förändring som genomförts innebär att fältet Aktiv ändrat namn till Projekt. Förändringen innebär också att du vid kontering endast ska ändra fältet Projekt. I nedanstående exempel ersätter du 999999 med ett korrekt värde. När fältet Projekt fått ett korrekt värde och du tabbar ur kommer fälten Orgenh och Verks automatiskt att uppdateras med rätt värden.

Mer information

Här hittar du lathundar/manualer

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu