Kvalitetsgranskning av sociologi visar på en väl fungerande utbildning

Spara favorit 15 okt oktober 2019

I slutet av maj var bedömargruppen för kluster tre i Treklöversamarbetet på platsbesök. Nu levererar de en slutrapport till vart och ett av de universitet som ingår: Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet. Utbildningarna vid Mittuniversitetet uppmärksammas för sin närhet till lärarna och den individanpassade undervisningen på masternivå.

Kluster tre i Treklöversamarbetet består av utbildningar inom Sociologi, Genusvetenskap, Arbetsvetenskap samt Organisation och ledarskap. Utvärderingen har genomförts av en bedömargrupp som har koordinerats av Mittuniversitetet.

– Jag vill lyfta fram och tacka hela bedömargruppen och alla de som vid varje lärosäte bidragit till denna utvärdering. Det har tagit ungefär ett år och det ligger mycket arbete bakom de slutrapporter som nu presenteras för varje lärosäte. Nu lämnar vi över stafettpinnen med förvissningen om att vårt arbete bidrar till en förbättrad kvalitet i de utvärderade utbildningarna, säger Roine Johansson utvärderingsansvarig och professor i sociologi vid Mittuniversitetet.

Tydlig forskningsanknytning

För Mittuniversitetets del omfattar granskningen endast huvudämnet sociologi. Bedömargruppen rapporterar att utbildningen till största delen fungerar väl. De såg en tydlig forskningsanknytning, särskilt på två av kandidatprogrammen och på magisternivå. Arbetet med att hålla samman personalen och fördela utbildningarna har varit framgångsrikt, trots att ämnet och lärosätet har campus i två städer. Studenterna ställs i centrum bland annat genom att lärare anpassar undervisning till de områden som studenterna upplever som svåra. Bedömargruppen noterade också att det tycks vara lätt för studenter att komma i kontakt med sina lärare.

Mittuniversitetet har ett mycket väl genomtänkt magisterprogram som ska framhållas som ett gott exempel, inte minst på hur undervisning kan individanpassas och utbildningen knytas till forskning, konstaterar Treklöverns bedömargrupp. Till det som bör förbättras hör att andelen formellt högskolepedagogiskt utbildade är låg vid ämnet.

– Vi kan vara nöjda med våra utbildningar och konstaterar med glädje att vårt magisterprogram lyfts fram som ett gott exempel. Men det är lite smolk i bägaren eftersom vi har för få studerande på avancerad nivå. I utvärderingen framkom att vi delar detta problem med de andra lärosätena. Vi noterar också att vi behöver öka andelen högskolepedagogiskt utbildade lärare. Det är en diskussion som redan har startat hos och som vi tar vidare med stöd av denna utvärdering, säger Roine Johansson.

Bedömargruppen för kluster tre består av:

Ordförande (extern ledamot)
Elisabeth Berg, Luleå tekniska universitet

Utvärderingsansvarig
Roine Johansson, Mittuniversitetet

Biträdande utvärderingsansvariga
Andreas Henriksson, Karlstad universitet
Anna-Maria Sarstrand Marekovic, Linnéuniversitetet

Extern ledamot
Kristina Fjelkestam, Stockholms universitet

Arbetslivsrepresentant
Eva Källhammer, Jämställdhetsmyndigheten

Studeranderepresentanter
Pistis Muya, Mittuniversitetet
Agnes Källgren, Karlstads universitet
Hampus Hörberg, Linnéuniversitetet

För mer information om arbetet i kluster tre, kontakta:
Roine Johansson, utvärderingsansvarig

Läs slutrapporten

Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet, kallat Treklövern. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen

Läs tidigare artikel om utvärderingen i kluster tre

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu