Kvalitetsrapport om litteraturvetenskap och svenska överlämnades

Spara favorit 28 okt oktober 2019

Nu är slutrapporten från Treklöverns kvalitetsutvärdering inom kluster 11 klar. Utvärderingen omfattar två huvudområden vid Mittuniversitetet: litteraturvetenskap och svenska. Rapporten lyfter både fram goda exempel och sådant som behöver åtgärdas.

Treklöverutvärderingen är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet och Karlstads universitet. En bedömargrupp med representanter från de tre lärosätena, externa ledamöter från andra lärosäten, en arbetslivsrepresentant och studenter från de tre lärosätena, har utvärderat studenternas förutsättningar och resultat i förhållande till examensmålen samt utvecklings- och kvalitetssäkringsprocesserna. För att göra det har de tagit del av underlag såsom självständiga arbeten, självvärderingar och intervjuer med studenter, lärare och studierektorer/programansvariga vid platsbesök på respektive lärosäte.

– Arbetet i bedömargruppen har flutit på bra. Det har varit en lång process. Bakom rapporterna ligger en ganska gedigen arbetsinsats av bedömare som varit spridda över hela landet, ja till och med Finland. Det har varit lärorikt att vara med, säger Sven Anders Johansson biträdande utvärderingsansvarig och professor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet.

– Den slående insikten är att de tre lärosätena och de flesta ämnen står inför samma utmaningar. Det handlar om svårigheten att attrahera studenter till campuskurser, och att få tillräckligt stora volymer på avancerad nivå. Ett annat generellt problem är hur systemen för kursvärderingar fungerar. Där måste vi försöka bli bättre, säger Sven Anders.

Genomgående hög kvalitet

Rapporten visar att utbildningarna kommer mycket väl ut ur den genomförda utvärderingen. I rapporten föreslås dock åtgärder som kan genomföras för att upprätthålla och i några fall höja utbildningskvaliteten. Gemensamma problem är bland annat rekryteringen till campuskurser, särskilt på avancerad nivå, samt brister i universitetets system för kursvärderingar och alumnundersökningar.

– Alla lärosäten brottas med rekrytering och kursutvärderingar, det innebär ju att vi inte ska känna oss alltför nedslagna i det avseendet – det är nog en viktig insikt. Kanske är dagens studenter helt enkelt mindre rörliga än de var för tjugo år sedan. Och då är det viktigt att vi kan erbjuda välutvecklade distansutbildningar. Vad som sedan kan göras för att få fler att fortsätta på avancerad nivå tror jag i någon mån skiljer sig från ämne till ämne. I vårt fall ligger det oss lite i fatet att vi (ännu) inte har någon forskarutbildning. Men vi ser kontinuerligt över våra kurser. Det gäller givetvis att se till att de håller en hög nivå och har en samtidsrelevans, och det tycker jag att de har, avslutar Sven Anders.

Bedömargruppen bestod av:
Utvärderingsansvarig

Jon Helgason, Linnéuniversitetet

Bitr. utvärderingsansvariga
Anna Forssberg, Karlstads universitet
Sven Anders Johansson, Mittuniversitetet

Extern bedömare
Nina Pilke, Vasa universitet
Lars Gustaf Andersson, Lunds universitet
Britt-Inger Johansson, Uppsala universitet
Gunnar Ternhag, Stockholms universitet

Arbetslivsrepresentant
Kristina Wåhlin, Lunds kommun

Studentrepresentanter
Sanna Ryberg, Karlstads universitet
Filip Hallbäck, Linnéuniversitetet
Christian Holmberg Sjöling, Mittuniversitetet

För mer information om arbetet i kluster tre, kontakta:
Sven Anders Johansson, Biträdande utvärderingsansvarig

Läs slutrapporten

Treklövern – Ett gemensamt utvärderingssystem
Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet, kallat Treklövern. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu