Lärarutbildningen i ständig utveckling för framtidens lärare

I dagarna har Mittuniversitetet varit värd för den årliga konferensen LUMA-NT – en mötesplats för lärarutbildare inom matematik. Ett femtiotal deltagare från ett tiotal olika lärosäten samlades på Mittuniversitetet för att få lyssna till intressanta föreläsningar, diskutera samt utbyta erfarenheter.

Arrangörer_LUMA-1600x900.jpg

Nytt för i år är att konferensen även riktade sig till lärarutbildare inom naturvetenskap och teknik.

- Det är viktigt med bra lärare ute i skolorna och därför behöver vi ha en bra lärarutbildning, och därför jobbar vi med att ständigt utveckla den! säger Helena Johansson, lektor på Institutionen för Matematik och ämnesdidaktik och en av arrangörerna av den årliga konferensen.

Övriga i arrangörsgruppen var: Anna-Karin Westman, Nina Eliasson, Magnus Österholm, Magnus Oskarsson och Hugo von Zeipel. 

Programmet bestod av föreläsare från olika nationella och internationella lärosäten, bland annat Australien, Norge och Danmark.

Se hela programmet:
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/event/luma-nt-2019/

Intervju med Helena Johansson