Mittuniversitetets underlag till regeringens forskningspolitik klart

Spara favorit 29 okt oktober 2019

Rektor har idag fastställt vårt inspel till inriktningen för forskningspolitiken från 2021, som Utbildningsdepartementet inbjudit oss och andra lärosäten att inkomma med underlag till. Det poängterar vikten av tillgång till högkvalitativ utbildning och forskning i hela landet.

Mittuniversitetet föreslår följande strukturella insatser:

  • En ökad betoning för forskningsresurserna på direkta anslag till lärosätena, och en mer balanserad fördelning av anslagen.
  • Stärkta resurser för forskningsanknytning, särskilt i relation till professionsutbildningarna.
  • Nationella och lokala satsningar kopplade till samhällsutmaningar inom hälsa och välfärd, digitalisering, demokrati, jämställdhet samt klimatomställning och cirkulär bioekonomi.
  • Särskilda struktursatsningar på öppen tillgång till forskningsresultat och breddad rekrytering.

Ta del av hela Mittuniversitetets underlag till regeringens forskningspolitikLyssna

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu