Hållbarhetskoordinatorer på plats

Nu är våra två nya hållbarhetskoordinatorer på plats, Catrin Johansson och Sepideh Razavi. De kommer att arbeta för att förverkliga Mittuniversitetets strategi där ett av målen är att öka integrationen av hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan. – Vi vill också jobba för att vi lever som vi lär i vår egen organisation, säger de.

catrin_och_sapideh.png

Mittuniversitetets nätverk för hållbar utveckling har redan en välorganiserad plan för arbetet, och mycket görs inom området, men Catrin Johansson och Sepideh Razavi kommer i egenskap av hållbarhetskoordinatorer att vara nyckelpersoner.

— Vi är anställda på 50 procent på tre år, så det är projektanställningar, en på vardera fakultet. Vi kommer själva att bidra till att forma den här nya rollen som hållbarhetskoordinator utifrån strategi och mål och verksamhetens behov. Det handlar både att stödja hållbar utveckling inom Mittuniversitetet som arbetsplats och verksamheten inom utbildning och forskning, säger Catrin Johansson.

Alla aspekter är viktiga
Catrin Johansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, har arbetat i organisationen ända sedan 1992, då hon flyttade hit från Linköping. Hennes forskningsintressen är kommunikativt ledarskap, förändringskommunikation och hållbar utveckling. Catrin Johansson har lett stora forskningsprojekt med partners från både näringslivet och offentlig sektor, bland andra Volvo, Sandvik, Astra Zeneca och SCA samt olika kommuner, regioner och myndigheter.

— För mig är alla aspekter av hållbarhet viktiga, klimatet och den biologiska mångfalden hänger ihop med social och ekonomisk hållbarhet. Jag började engagera mig i hållbar utveckling för att jag tänkte att alla kan göra något. Just nu arbetar jag med en resvaneundersökning och utkastet till en ny resepolicy, och försöker lära mig om allt vi redan gör på Mittuniversitetet inom utbildning och forskning, säger hon.

Passion för hållbarhetsfrågor
Om Catrin Johansson är gammal i huset så är Sepideh Razavi lite nyare. Hon kom till Sverige och Östersund 2008 som internationell student för att fortsätta sin akademiska utbildning inom Hållbar utveckling på Mittuniversitetets internationella masterprogram. Med en bakgrund från Iran som egenföretagare och entreprenör inom skogsvetenskap, Natural Resource Management, började hon utveckla olika projektidéer och har bland annat startat och drivit en ideell förening för internationella studenter och invånare i Östersund. Efter att ha läst två masterprogram inom ekoteknik och hållbar utveckling, turism och destinationsutveckling har hon också arbetat hos olika organisationer och samarbetat med olika branscher.

— Att växa upp med föräldrar som har jobbat med regionala utvecklingsfrågor i ett land som upplevt revolution, krig och sanktioner har väckt mitt intresse för utvecklingsfrågor. Det intresset förstärktes sedan till en passion för hållbarhetsfrågor när jag påbörjade mitt eget arbetsliv inom områdena landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning. Det var den passionen som tog mig till Mittuniversitetet där jag har fått möjlighet att arbeta med den varje dag. Min resa har bevisat för mig att alla kan bidra till ett bättre samhälle, säger Sepideh Razavi.

Vill utveckla öppna arenor
Närmast kommer hon att, i samarbete med det nätverk för hållbarhet som redan finns på Mittuniversitetet, göra upp en plan för forskningsträffar.

— Syftet är att främja samarbete inom hållbarhetsforskning. Dessutom hoppas jag på att få utveckla öppna arenor för hållbar utveckling och göra det lättare för alla i vårt närsamhälle att ta kontakt med oss, säger hon.

 

Vill du komma i kontakt med hållbarhetskoordinatorerna?

Catrin Johansson, catrin.johansson@miun.se
Sepideh Razavi, sepideh.razavi@miun.se