Sidorna om personalfrågor under omarbetning

Du hittar dem under rubriken ”Anställd” under ”Stöd och service”.

Inför att Medarbetarportalen ska få en ny design, jobbar HR om sidorna med personalfrågor. Numera hittar du informationen under rubriken ”Anställd” istället för ”Personalfrågor”. Förutom att HR jobbar om strukturen kommer de även uppdatera och skriva om många sidor, ett arbete de hoppas ska vara klart under december.