Matematikintresserade elever i Sundsvall för Sonja Kovalevsky-dagarna

För andra året i rad arrangerar Mittuniversitetet Sonja Kovalevsky-dagarna. 7-9 november samlas drygt 90 gymnasielever från hela Sverige i Sundsvall för att ta del av bland annat workshops och föreläsningar.

Bild Sonja Kovalevsky.jpg

Syftet med Sonja Kovalevsky-dagarna är att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar. Dagarna arrangerades första gången år 2000, i samband med Världsmatematikåret.

Bakom arrangemanget står nationalkommittén för matematik vid Kungliga Vetenskapsakademin i samarbete med Svenska matematikersamfundet. Sonja Kovalevsky-dagarna är en stafettkonferens där varje lärosäte står för konferensen två år i rad. Mer om konferensen och programmet går att läsa här.   

Sonja Kovalevsky, matematiker och författare, föddes i Ryssland i mitten av 1800-talet. 1881 flyttade hon till Sverige, några år senare blev hon Sveriges första kvinnliga professor då hon utnämndes till professor i Högre Matematisk Analys vid Stockholms Högskola (numera Stockholms Universitet).

Hennes avhandling ”Om en fast kropps rotation kring en fast punkt” vann franska Vetenskapsakademins pris som delades ut i Paris 1888. Avhandlingen ansågs vara av så bra kvalitet att prissumman höjdes. Sonja Kovalevsky avled 1891, då 41 år gammal.