Stort deltagande vid polisövning på campus

Spara favorit 25 nov november 2019

Två gärningsmän beväpnade med kniv och automatvapen tog sig in i G-huset på Campus i Östersund och attackerade en grupp människor som deltog i ett seminarium. En person dödades och flera blev svårt skadade i attacken.  Det var upplägget när polisen övade samverkan och evakuering.

Sandra Persson Lindgren, som studerar vid Risk- och krishanteringsprogrammet, spelade svårt skadad och fick evakueras av polisen.

- Jag tyckte att det var jättespännande, och det var jätteintressant att se hur polisen och brandmännen arbetade.

Sandra Persson Lindgren välkomnar övningen och tycker att den var viktig. I en kurs i fjol var hon med och utvärderade Mittuniversitetets krishanteringsplan, i den reagerade kursdeltagarna på att det inte fanns med en skolskjutning i beräknade krisscenarier.

- Visst, vi är en skola i Sverige. Men skolskjutningar händer i andra delar av världen och det kan hända här. På så sätt var det en relevant övning, det var klart att jag ville vara med.

Ett 80-tal frivilliga studenter och medarbetare deltog i onsdagens övning.

- Samverkan mellan myndigheter behövs när det händer stora saker, och vi behöver öva mer på samverkan, säger Björn Wickholm, utbildningssamordnare vid polisen och den som ledde övningen på plats.

 

De insatspoliser som kom till G-huset efter att larmet gått hade i uppgift att träna konfrontation med gärningsmän och att evakuera skadade. Med på övningen fanns också räddningstjänsten, som tog emot och hjälpte skadade.

Mittuniversitetets fastighets- och säkerhetschef Lennart Johansson var också på plats.

- Det är svårt att bedöma på en skala hur redo vi är om en sådan här sak skulle inträffa i verkligheten. Vi har ju krisgrupper och vi har en hel del dokumenterade rutiner, så jag skulle säga att vi står bra till. Men vi behöver öva mera, till exempel behöver vi öva hur vi i den centrala krisgruppen, och även de lokala grupperna, kommunicerar och upprättar kommunikationen internt. Sannolikheten att vi finns samlade på en och samma plats om något händer är låg. Samverkan med andra myndigheter är också mycket viktig, säger Lennart Johansson.

 

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu