UHR-medel till distansutbildningsprojekt

Mittuniversitetet får dela på tio miljoner kronor när Universitets- och högskolerådet, UHR, fördelar medel till projekt som utvecklar distansutbildningen.

_MP_1361.jpg

− Vårt projekt ska arbeta för att utveckla en handledarutbildning för att stärka genomströmningen i den här typen av distansutbildning. Vi vet att genomströmningen är sämre för deltagare i glesbygd och det är också detta som ligger i fokus för vårt projekt, säger Lena-Maria Öberg, projektledare.

Det rör sig om en handledarutbildning kopplat till den verksamhetsförlagda delen av vårdutbildningarna. Projektet genomförs tillsammans med Institutionen för Omvårdnad och sker i samverkan med Region Jämtland/Härjedalen, ett flertal jämtländska kommuner samt lärcentrum i Örnsköldsviks kommun. Mittuniversitetets nyutnämnda hedersdoktor, professor Martha Cleveland-Innes, kommer att medverka under inledningsfasen. Projektet startar 1 januari 2020.

− Den dåliga genomströmningen idag hotar på sikt vårdkompetensen i glesbygd och därför är det ytterst viktigt att vidareutveckla den kurs som vi genomför idag, säger Lena-Maria Öberg.