Undersökning av våra resvanor

Spara favorit 15 nov november 2019

Idag 15 november får du en enkät i din e-post då vi genomför en undersökning av våra resvanor. Era svar är viktiga och hjälper oss i arbetet att minska vår negativa miljöpåverkan.

Syftet med enkäten är att undersöka hur vi kan underlätta för ett minskande resande och förbättra vår användning av resfria/digitala möten samt utveckla vår resepolicy. Resultatet av enkäten levereras till Mittuniversitetets hållbarhetskoordinatorer och utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med hållbar utveckling vid lärosätet.

Alla medarbetare uppmuntras att besvara enkäten. Enkäten distribueras som en länk via e-post och tar cirka tre minuter att fylla i. Svaren är anonyma.

För frågor kontakta Catrin Johansson och Sepideh Razavi, hållbarhetskoordinatorer.

Vi vill gärna få ditt svar senast 30 november.

Tack för att du tar dig tid att hjälpa oss med svar och förslag!

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu