Digital tentamen testas på Mittuniversitetet

Under våren har du som lärare möjlighet att delta i införandet av digital tentamen. Ett pilotprojekt har startat och målet är att vi ska genomföra 30 digitala tentamen för att skaffa oss lärdomar och undersöka förutsättningar och behov.

MI7A8874.jpg

Ett pilotprojekt har startats för att testa digital tentamen på Mittuniversitetet. Målet är att testa en teknisk lösning där studenten har möjlighet att använda egen dator, samt att säkerställa att alla nödvändiga processer fungerar för berörda verksamheter. 

Stefan Eriksson på avdelningen för infrastruktur är utsedd att driva projektet.

- En viktig uppgift är att få svar på vilka förutsättningar som krävs för att kunna genomföra digital tentamen, både för administrativ och undervisande personal. Vi ska genomföra 30 digitala tentamen innan sommaren.

Planen är att starta med salstentamen och tenta på annan ort/lärcentra. I nästa steg testas tentamen vid ren distansundervisning. Just nu söker projektet lärare som vill prova på att genomföra digital tentamen i en kurs under våren.

- Det känns väldigt roligt att intresset är stort. Ett antal lärare har redan anslutit sig till projektet, men det finns fortfarande möjlighet för fler att delta. Jag kan gärna komma ut och informera på APT eller motsvarande om intresse finns, säger Stefan.

SUNET, infrastrukturleverantören för lärosäten i Sverige, har under en längre tid arbetat för att kunna tillhandahålla en centralt upphandlad lösning för digital tentamen. Tyvärr avstannade detta initiativ och Mittuniversitetet valde därför att starta ett pilotprojekt i egen regi. Initiativet till en nationell upphandling av digital plattform för tentamen har nu kommit igång, och Mittuniversitetet deltar i arbetsgruppen parallellt med vårt eget pilotprojekt.

För mer information, kontakta Stefan Eriksson.