Beviljade projekt inom Östersundsavtalet

Spara favorit 8 feb februari 2019

Projektmedlen inom ramen för samverkansavtalet med Östersunds kommun är nu fördelade för 2019 och styrgruppen för samverkansavtalet har också fått en dragning från samtliga verksamheter som beviljats medel.

Det var väl genomförda dragningar som gav såväl mig som representanter från kommunen en bra lägesbild över vilka ambitioner som finns för det kommande året, säger Håkan Wiklund, prorektor för forskning.

Samtliga fyra forskningscenter i Östersund har beviljats en grundfinansiering och har utöver detta i vissa fall fått ytterligare medel. Därutöver finns ytterligare några projekt som får finansiering via samverkansavtalet.

NVC får finansiering för projekten:
- realtidsmätningar av längdskidåkares prestation och hälsa (samarbete med Svenska skidförbundet)
- fysiologiska och biomekaniska analyser kring skidskytte och gevärets inverkan på prestation (samarbete med Svenska skidskytteförbundet)
- fältlabb för prestationsanalyser på Östersunds skidstadion (samarbete med flera förbund, WCR2019 och Miuns idrottsakademi)
- samarbete med universitetet i Jyväskylä om forskning kring olika hälsoaspekter som rör kvinnliga idrottare
- olika satsningar kring parasport, bl a forskning kring fysisk aktivitet för personer med intellektuella funktionshinder (samarbete med parasportförbund och STRC)

Sports Tech får finansiering för projekten:
- Hållbarhet inom idrott, sport och outdoor (MISTRA-projekt i samverkan med flera andra parter)
- Klassificeringsforskning och utveckling kring parasport (samverkan med bl a IPC, Parasport Sverige och NVC)

ETOUR får finansiering för:
- forskning kring tillgängliga och inkluderande naturmiljöer

Dessutom har följande projekt beviljats medel:
Arbetslivsanknytning (FUS); projekt för att bl a utveckla Mentorprogrammet och Mötesplats Campus genom digitala mötesplatser.
Kvalitet i förskolan (Kvalitetsteknik); utveckla nya metoder och arbetssätt för ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolorna i Ösd kn.
Kodstuga 2.0 (Data- och systemvetenskap); projektet syftar till att öka programmeringskunskap och verksamhet för barn, ungdomar och skola.

Mer om samverkansavtalet med Östersunds kommun.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu