JO/JK vidtar ingen åtgärd

Justitieombudsmannen och Justitiekanslern lägger ner anmälan mot Mittuniversitetet. Ytterligare ett ärende med koppling till dessa händelser tas upp i PAN fredag 1 mars.

MI7A5973.jpg

I december lämnade ett antal anställda in en anmälan till JO/JK  mot Mittuniversitetets ledning. I båda fallen har nu beslut fattats och varken JO eller JK vidtar någon åtgärd mot Mittuniversitetet.

I det personalärende där en anställd på Mittuniversitetet riktade grova anklagelser mot två andra anställda är nu utredningen om den ena av personerna klar. Ärendet kommer att tas upp i Personalansvarsnämnden den 1 mars för prövning om disciplinära åtgärder.
Det andra ärendet gällde en professor och där slöts en överenskommelse med den personen för några veckor sedan.
(https://medarbetarportalen.miun.se/medarbetarinfo/2019-1/overenskommelse-sluten-i-personalarende/
)

Med hänsyn till de inblandades integritet går vi inte in på detaljer i ärendet. Berörd institution är informerad.

Bakgrundsinformation till ovanstående ärenden:
Två medarbetare utreds efter grova anklagelser
(https://medarbetarportalen.miun.se/medarbetarinfo/2018-9/tva-medarbetare-utreds-efter-grova-anklagelser2/)
Mittuniversitetet JO-anmält (https://medarbetarportalen.miun.se/medarbetarinfo/2018-12/mittuniversitetet-jo-anmalt/)