Mittuniversitetets forskningsfilm

Kommunikationsavdelningen har producerat en gemensam film för att presentera vår forskning vid Mittuniversitetet. Filmen fokuserar på våra åtta forskningscentrum, kompletterat med campusmiljöer från Sundsvall och Östersund, studentmiljöer samt några ord från ledningen kring vår vision.

Skärmklipp.png

Målsättningen är att alla medarbetare som vill ska kunna använda filmen som en introduktion vid besök från näringsliv, offentlig sektor, finansiärer och andra myndigheter. Den ska också kunna användas vid konferenser eller andra event för att kortfattat ge en introduktion till våra verksamheter. 

Den finns också som kortfilmer för respektive forskningsmiljö om man vill använda den så. Det är alltid svårt att dra gränserna för vad som ska komma med och inte i en gemensam film för en stor och omfattande verksamhet men förhoppningen är att denna film ändå ska vara ett steg på vägen mot att göra vår forskning lite mer känd i regionen och våra olika nätverk. Stort tack till alla medarbetare och företag som på olika sätt supportar och bidrar till produktionen.

De finns på Mittuniversitetets VIMEO om du vill hämta dem eller länka till dem:

https://vimeo.com/mittuniversitetet

Samt på Mittuniversitetets Youtube

https://www.youtube.com/user/Mittuniversitetet/videos

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor eller funderingar.