Miun Play har återfått full funktion

Långa svarstider har påverkat funktionen, men detta är nu åtgärdat. Det är fortsättningsvis viktigt att media laddas upp i Miun Play och inte som fil i Moodle, detta för att lärplattformen Moodle ej ska påverkas negativt.

MI7A9106.jpg

Miun Play har periodvis haft långa svarstider som påverkat funktionen både vid uppladdning och uppspelning av media. Tekniker hos leverantören har arbetat kontinuerligt med en lösning och har nu hittat en sådan. Tjänsten har återfått full funktionalitet.

Det är viktigt att media även fortsättningsvis laddas upp i Miun Play (Kaltura) och inte som en fil i lärplattformen Moodle. När många stora filer som t.ex. mediafiler laddas upp i lärplattformen påverkas prestandan negativt och det försvårar eller omöjliggör backup och kopiering av kursrum. Man förlorar också möjligheten att titta på media via streaming och i olika typer av enheter.