Platsbesök vid Karlstads universitet när psykologi och kriminologi utvärderas

Treklöverns bedömargrupp för kluster fem, kriminologi och psykologi, har i dagarna genomfört ett platsbesök vid Karlstads universitet.

Bedomningsgrupp_kluster 5_3.jpg
Bedömargrupp för kluster fem, från vänster; Timo Hursti, Mikael Rennemark, Kjerstin Almqvist, Marie Torstensson Lewander (tv-bilden), Victor Rahimzadeh William-Olsson, Ingrid Zakrisson, Agneta Herlitz och Ann-Sofie Enyck.

Här på Mittuniversitetet berörs utbildningar med huvudområdena kriminologi och psykologi. Under hösten har programmen arbetat med sina självvärderingar som tillsammans med självständiga studentarbeten är grunden för granskningsarbetet. Detta har nu kompletterats med intervjuer med lärare och studenter vid platsbesöket och webbaserade möten. I maj 2019 ska bedömargruppens slutrapport vara färdig.

– Det här är ett omfattande uppdrag och det har varit mycket att läsa i självvärderingarna, säger Agnetha Herlitz, ordförande i bedömargruppen och hemmahörande vid Karolinska institutet. Ämnena har plockat fram många delar som är betydelsefulla som nu också har fyllts på med värdefull information i och med vårt platsbesök. Nu återstår ett stort arbete för att skriva slutrapporten. Vår uppgift är att ta upp styrkor och svagheter och utefter det rekommendationer om vad som behöver åtgärdas.

Kjerstin Almqvist, adjungerad professor i psykologi vid Karlstads universitet och utvärderingsansvarig är inne på samma linje.
– Det här utvärderingsarbetet har varit lärorikt, det säger alla inblandade, både i utvärderargruppen och lärare från de olika lärosätena. 

Bedömargrupp med brett fokus

I utvärderingsmodellen grupperas utbildningar med liknande innehåll i kluster. Utbildningarna i ett kluster granskas av en bedömargrupp med representanter från de tre lärosätena, ämnesexperter från andra lärosäten, studenter och representanter från arbetslivet. Kvalitet i högre utbildning handlar om ett brett fokus på hela utbildningen, studenters erfarenheter och anknytning till arbetslivet.

– Det här har varit ett roligt och lärorikt arbete, säger studentrepresentanten Victor William Olsson, student vid psykologprogrammet vid Mittuniversitetet. Det känns som att jag har kunnat bidra när det gäller att bedöma studentrepresentation vid de två huvudområdena som ingår i klustret.

– Vårt arbete har varit spännande och samtidigt krävande då det gäller att sätta sig in i de pedagogiska begreppen som jag inte använder i min kliniska vardag, säger Ann-Sofie Enyck, psykolog vid Region Värmland och arbetslivsrepresentant. Jag tror att det är bra att ha med en extern representant som har andra glasögon. Vad är det studenterna lär sig vid psykologutbildningen och hur kan vi koppla det till arbetslivet? Det är viktigt att inte tappa bort.

Bedömargruppen för kluster fem består av: 

Kjerstin Almqvist, adjungerad professor i psykologi vid Karlstads universitet (utvärderingsansvarig)
Ingrid Zakrisson, professor i psykologi vid Mittuniversitetet (bitr. utvärderingsansvarig),
Mikael Rennemark, professor i psykologi vid Linnéuniversitetet (bitr. utvärderingsansvarig)
Agneta Herlitz, professor i psykologi vid Karolinska institutet (extern bedömare och ordförande)
Timo Hursti, docent i klinisk psykologi vid Uppsala universitet (extern bedömare)
Marie Torstensson Lewander, professor i hälsa och samhälle vid Malmö universitet (extern bedömare)
Ann-Sofie Enyck, psykolog vid Region Värmland (arbetslivsrepresentant)
Elin Norgren, studentrepresentant, Karlstads universitet 
Victor Rahimzadeh William-Olsson, studentrepresentant, Mittuniversitetet

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen