Treklöverns bedömargrupp för Kluster 12 har besökt Linnéuniversitetet

Under tre dagar i slutet av januari besökte Treklöverns bedömargrupp för kemi, biologi och miljövetenskap, Kluster 12, Linnéuniversitetet.

20190129_155550.jpg

Besöket skedde i Kalmar, på fakulteten för hälsa- och liv, och är den tredje delen av utvärderingen där rapporten beräknas bli klar i slutet av vårterminen.

– Besöket omfattar en serie av kortare möten där personal och studenter som representerar utbildningarna intervjuas separat. Tidigare har bedömargruppen läst slumpvis utvalda uppsatser och självvärderingar som skrivits för respektive huvudområde, säger Bo Bergbäck utvärderingsansvarig i Kluster 12.

Det är huvudområdena kemi, biologi och miljövetenskap som utvärderas i denna omgång och efter platsbesöket kommer Treklöverns bedömargrupp att påbörja arbetet med att skriva en rapport för respektive lärosäte och huvudområde. Rapporten kommer att innehålla rekommendationer och goda exempel.

– Det har varit otroligt lärorikt och spännande att få ta del av de olika utbildningarna, säger studenterna Carola Knudsen och Anja Eliasson, som representerar Karlstads- respektive Mittuniversitetet.

Lärarna som deltar i bedömargruppen vill poängtera att en av erfarenheterna från det här platsbesöket och de intervjuer som skett, är att det inte är så stor skillnad mellan de olika universiteten trots att man gärna tror det ”på hemmaplan”.
– Det finns många gemensamma beröringspunkter, säger Eva Bergman Karlstads Universitet och får medhåll från Håkan Edlund Mittuniversitetet, bägge biträdande utvärderingsansvariga.

– Att samtliga universitet arbetar med att få in arbetslivsperspektivet i utbildningarna har vi fått många olika exempel på under dessa tre dagar, säger Bodil Liedberg Jönsson arbetslivsrepresentant och chef strategiska utvecklingsprojekt i Oskarshamns kommun.

Både Annelie Sjölander Lindqvist, ordförande i bedömargruppen och hemmahörande på Göteborgs universitet och Johanna Grönroos, extern bedömare från Högskolan Kristianstad tycker att:
– Alla har bidragit vid intervjuerna och stämningen har varit bra under platsbesöket. Det som kommit fram under intervjuerna tillsammans med läsningen av självvärderingarna har gett ett tillskott till det egna arbetet med utbildningskvalitet.
– I juni kommer vi att leverera en bedömning i en rapport med rekom­menda­tioner för framtida utveckling.

Bedömargruppen består av:


Johanna Grönroos, lektor i landskapsvetenskap Högskolan Kristianstad (extern ledamot)
Carola Knudsen, studeranderepresentant Karlstads universitet
Bodil Liedberg Jönsson, chef för strategiska utvecklingsprojekt, Oskarshamns kommun (arbetslivsrepresentant)
Håkan Edlund, professor i fysikalisk kemi, Mittuniversitetet (biträdande utvärderingsansvarig)
Annelie Sjölander Lindqvist, docent i socialantropologi Göteborgs universitet (extern ledamot)
Bo Bergbäck, professor i miljökemi Linnéuniversitetet (utvärderingsansvarig)
Eva Bergman, professor i biologi, Karlstads universitet (biträdande utvärderingsansvarig)

Läs mer om bakgrunden till samarbetet kring kvalitetsfrågorna inom Treklövern på medarbetarportalen